Tết Nguyên đán 2019 được nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4-1/5/2019 nghỉ 5 ngày

Bài viết liên quan
  • Giá xe Yamaha NVX 155 tháng 3 năm 2018: Giảm nhẹ so với trước Tết
  • Smartphone đua hạ giá, xả hàng sau Tết
  • Đề xuất Tết Dương lịch 2019 nghỉ 5 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày

Cụ thể, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội được nghỉ:

Tết Nguyên đán 2019 được nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4-1/5/2019 nghỉ 5 ngày

Tết Dương lịch: từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 1/1/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 5/1/2019.

Tết Âm lịch: từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Tết Âm lịch được nghỉ 9 ngày.

Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5: từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019; đi làm bù vào thứ Bảy ngày 4/5/2019. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp Lễ 30/4-1/5 được nghỉ 5 ngày.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Theo: Genk 

 

Đề xuất Tết Dương lịch 2019 nghỉ 5 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày

(Techz.vn) Bộ LĐ-TB&XH tính toán, do dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 có 1 ngày làm việc xen giữa nghỉ cuối tuần và nghỉ tết, nên đề xuất hoán đổi ngày đi làm để nghỉ dịp này 5 ngày. Còn Tết Âm lịch, sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục và không phải hoán đổi.

Nguồn: www.techz.vn